Explosieven Opruimingsdienst laat doos met vuurwerk ontploffen

ALBLASSERDAM – De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) heeft dinsdag 31 januari 2017 een doos met vuurwerk tot ontploffing gebracht. Dit gebeurde op bedrijventerrein Nieuwland Parc op de grens van Alblasserdam en Papendrecht. Het betrof volgens de politiepersvoorlichter Henk van der Velde een verhuisdoos vol vuurwerk. “Een vrouw was in Sliedrecht bezig met het leeghalen van de woning van haar overleden broer en trof een verhuisdoos vol vuurwerk aan.”

De vrouw meldde zich bij de politie. Een specialist beoordeelde dat de EODD ingeschakeld moest worden, omdat het vuurwerk niet helemaal meer intact was. Later op de dag heeft de EODD het vuurwerk tot ontploffing gebracht. Het verkeer in de omgeving werd hiervoor tijdelijk stilgelegd.

Foto: Politie.

 

Gemeente treft voorbereidingen voor groot onderhoud omgeving Vincent van Goghlaan

PAPENDRECHT – De gemeente Papendrecht is voorbereidingen aan het treffen om groot onderhoud te plegen aan de Vincent van Goghlaan en omliggende straten in Papendrecht. Tijdens het groot onderhoud wordt de openbare ruimte opgehoogd tot het oorspronkelijke aanlegpeil, de riolering vervangen en de openbare ruimte op een aantal punten aangepast.

De afgelopen periode heeft het schetsontwerp ter visie gelegen en zijn er informatieavonden gehouden. Tijdens de informatieavonden is een presentatie gegeven en hebben belangstellenden het boekwerkje ‘Klimaatadaptieve herinrichting Westpolder Papendrecht’ kunnen inzien. In het boekwerkje ‘klimaatdaptieve herinrichting Westpolder Papendrecht’ wordt een toelichting gegeven op de achtergrond van het project en een aantal belangrijke ontwerpkeuzes. Omdat dit document aanvullende informatie bevat op de tekening wordt dit samen met de presentaties van de informatieavonden ter inzage gelegd. U bent in de gelegenheid hier kennis van te nemen op de volgende plaatsen en tijdstippen:

  • Op de leestafel van het gemeentehuis, op werkdagen tussen 8.00-17.00 uur;
  • Via de website van de gemeente www.papendrecht.nl. U kunt de stukken vinden onder Actueel/werkzaamheden/Groot onderhoud Vincent van Goghlaan e.o.

Bedrijfswagen botst tegen lantaarnpaal bij Oud-Alblas

PAPENDRECHT – Op de Veerweg bij Papendrecht is zaterdagavond 28 januari 2017 een bedrijfswagen tegen een lantaarnpaal gebotst. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Witte Brug. De inzittende bleef ongedeerd. Het voertuig raakte zwaar beschadigd en is waarschijnlijk total loss geraakt. Een bergingsbedrijf heeft de bedrijfswagen meegenomen.
Meer lezen

Brug over de Noord gaat voorlopig niet zonder monteur erbij open

ALBLASSERDAM – De Brug over de Noord bij Alblasserdam gaat voorlopig niet meer open als er geen monteur bij is. Daarnaast moet het scheepvaartverkeer minimaal drie uur van te voren een brugopening aan vragen. Aanleiding is het feit dat de klep van Alblasserdamse Brug in de afgelopen maand al drie keer niet meer naar beneden ging, na een opening. Gevolg was dat het wegverkeer urenlang geen gebruik kon maken van de oeververbinding.

“Vanwege nader technisch onderzoek om storingen aan de Alblasserdamse Brug te kunnen analyseren, geldt een aanpassing in de bediening. Voor bediening van de brug zal tevens een monteur aanwezig zijn. Hiervoor geldt een voormelding van 3 uur,” zo laat Rijkswaterstaat aan het scheepvaartverkeer weten.

 

Gemeente gaat 25 bomen kappen in Papendrecht

PAPENDRECHT – Vrijdag 20 januari 2017 heeft de gemeente toestemming gegeven voor het kappen van 25 bomen aan de Vrijheer van Eslaan, Azaleastraat, Rozenstraat, Tulpstraat, Goudenregenstraat, Leliestraat, Violenstraat en de Seringenstraat in Papendrecht. Dit in verband met groot onderhoud. De bomen zijn of in slechte conditie, er is sprake van een geringe toekomstverwachting en er behoefte is aan verjonging van de bomen.

Gemeente organiseert fietsschouw om de verkeersveiligheid te beoordelen

PAPENDRECHT- Dinsdag 14 februari 2017 organiseert de gemeente van Papendrecht een fietsschouw om de verkeersveiligheid in de gemeente te bekijken en te beoordelen. Graag nodigt de gemeente u uit om hieraan deel te nemen.

Om 09.30 uur vertrekken ze, vanaf het gemeentehuis aan de Markt 22, op de fiets. Tijdens de fietstocht worden verschillende locaties opgezocht waar de verkeersveiligheid voor de fietsers in het geding is. Per locatie wordt er over de verkeerssituatie gesproken en wordt waar nodig gekeken naar oplossingen. De fietstocht eindigt om 12.00 uur in het gemeentehuis met een drankje. De fietsroute van de schouw bepaalt u.

Graag hoort de gemeente van u welke locaties in Papendrecht aandacht verdienen. U kunt uiterlijk 3 februari 2017, een lijstje met locaties inleveren met daarbij een korte onderbouwing waarom er aan die locatie aandacht geschonken moet worden. Daarnaast hoort de gemeente graag of u meefietst. U kunt uw reactie sturen naar Gerwin Foesenek via gpc.foesenek@papendrecht.nl of via 078-7706273.

Taalwedstrijd in Papendrecht

PAPENDRECHT – Woensdag 15 februari 2017 wordt voor de zesde keer de Papendrechtse taalwedstrijd gehouden. De taalwedstrijd wordt gehouden in de bibliotheek aan de Markt in Papendrecht. Teams van drie personen bestrijden elkaar op een aantal onderdelen die te maken hebben met de Nederlandse taal.

Mensen kunnen zich als groep van drie inschrijven bij Wendy van der Hoeven. Zij is op maandag, dinsdag en donderdag (tot 15.00 uur) te bereiken op telefoonnummer 078-7706308 of per e-mail via w.vdhoeven@papendrecht.nl. De inschrijving staat open voor alle inwoners van de Drechtsteden die ouder zijn dan 18 jaar.

De kosten bedragen € 2,50 per persoon, te voldoen bij binnenkomst op de avond zelf. U kunt zich tot 1 februari 2017 inschrijven. De avond begint om 20.00 uur; de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Bron: Website van gemeente Papendrecht

Brug over de Noord weer toegankelijk voor wegverkeer na storing

ALBLASSERDAM – Door een storing ging de klep van de Brug over de Noord bij de Alblasserdam donderdagochtend 26 januari 2017 niet meer naar beneden. Wegverkeer werd geadviseerd om om te rijden. Fietsers, bromfietsers en voetgangers werd geadviseerd de Waterbus te nemen. Rond 11.30 uur was de storing verholpen. Het is de derde keer deze maand dat de brug door een storing niet toegankelijk is voor wegverkeer.

Bron: Alblasserdamsnieuws.nl

Gemeente Papendrecht verhuist terug naar gemeentehuis

PAPENDRECHT – In verband met de terugverhuizing naar de Markt 22 is de gemeente vrijdag 27 januari 2017 gesloten en ook telefonisch niet bereikbaar. Vanaf maandag 30 januari 11.00 uur kunt u de gemeente weer bellen of bezoeken aan de Markt 22 in Papendrecht. Vanaf die dag gelden ook nieuwe openingstijden. Zo blijft de avondopenstelling op woensdag bestaan, maar wordt de vrijdag daaraan toegevoegd. Voor de nieuwe openingstijden klik dan hier.

Bron: Facebook van gemeente Papendrecht